Ayətullah Vəhid Xorasani - Samirra faciəsi

Ayətullah Vəhid Xorasani - Samirra faciəsi

Ayətullah Vəhid Xorasani - Samirra faciəsi

2017-10-15

Samirra faciəsi

;