Ana Səhifə

Yeni məqalələr

İmam Baqir (əleyhissalam) əhli-sünnə alimlərinin nəzərində

2020-02-26 207

İmam Muhəmməd Baqir (əleyhissalam) hicrətin 57-ci ilində, rəcəb ayının birinci günü müqəddəs Mədinə şəhərində dünyaya göz açmışdır. İmam Muhəmməd Baqirin atası İmam Səccad (əleyhissalam), anası isə İmam Həsənin qızı Həzrət Fatimə (əleyhimassalam) olmuşdur.

Əhli-beytin (əleyhimussalam) kəlam elminə münasibəti

2020-02-18 272

Əhli-beytin (əleyhimussalam) kəlam elminə münasibəti dedikdə məqsədimiz bu elmin mövzularının Əhli-beytin (əleyhimussalam) nəzərində olan yeri deyildir. Çünki bu elmin bir çox mövzuları, həmçinin, bəzi alimlərə görə adı belə Əhli-beytin (əleyhimussalam) kəlamlarından, hədislərindən götürülmüşdür.

“Biz peyğəmbərlər irs qoymuruq” hədisinin uydurma olması

2020-02-14 294

Dünya və axirət xanımlarının seyidəsi olan Həzrət Fatimeyi-Zəhraya (salamullahi əleyha) edilmiş zülmlərdən biri də atası Peyğəmbərin (sallallahu əleyhi və alih) ona bağışladığı Fədək bağlarının Peyğəmbərin şəhadətindən sonra onun əlindən alınmasıdır. Xanım Zəhra (salamullahi əleyha) Fədək bağlarının ona atasından qalmış irs olduğunu Əbu Bəkrə dedikdə Əbu Bəkr uydurma hədisə istinad edərək etdiyi işin heç də haqsızlıq olmadığını, əksinə, bunun peyğəmbərin əmrinə uyğun olduğunu isbat etmək istəyir.

Nə üçün İmam Əli (əleyhissalam) Səqifə əhlinə qarşı döyüşmədi?

2020-01-31 322

Xanım Zəhranın (salamullahi əleyha) evinə edilmiş hücumu və başına gələn müsibətləri inkar etmək üçün tarix boyu müxaliflərimiz tərəfindən bir çox şübhələr atılmışdır. Onlardan biri və ən əsası budur ki, İmam Əli (əleyhissalam) cihadlarda öz gücü, igidliyi və şücaəti ilə tanınan bir şəxs olmuşdur.

İbn Teymiyyənin Xanım Zəhranın (s.ə.) fəzilətini inkar etməsi

2020-01-27 283

Tarix boyu Əhli-beytin (ə) düşmənləri öz naqis düşüncələri ilə Əhli-beytin nurunu söndürmək üçün onların fəzilətlərini gizlətməyə çalışmışlar. Lakin Allah təalanın bu ayəsindən qafil olmuşlar: “Allahın nurunu ağızları ilə söndürmək istəyirlər. Lakin kafirlər istəməsələr belə Allah öz nurunu tamamlayacaqdır.”

Əhli-sünnə mənbələrində Müaviyənin İmam Əlini (əleyhissalam) təhqir etməsi

2020-01-14 404

Məşhur vəhhabi təbliğçilərindən olan Osman əl-Xəmis iştirak etdiyi bəzi televiziya proqramlarında dəfələrlə belə iddia etmişdir ki, guya Müaviyənin İmam Əlini (əleyhissalam) təhqir etməsinə dair bircə dənə də olsun rəvayət nəql olunmamışdır. Guya Bəni-Üməyyə heç vaxt Bəni-Haşimdən heç kəsi təhqir etməmiş, onlara düşmən olmamışdır. Bəni-Üməyyə ilə Bəni-Haşimin arasında məhəbbət, xoş münasibət olmuşdur.

Hənəfilərin imamı Əbu Hənifə kimdir?

2019-12-24 572

Təhqiqatçılar çox yaxşı bilirlər ki, fiqhdə çox sayda əhli-sünnə imamı olmuşdur. Yeddinci hicri-qəməri əsrində həmən vaxtın hökümətinin göstərişinə əsasən əhli-sünnənin fiqhi məzhəblərinin aşağıdakı dörd məzhəbdən ibarət olmasına qərar verildi.