Ana Səhifə

Yeni məqalələr

Xanım Fatimeyi-Zəhranın “Fədək” xütbəsi

2018-02-18 130

Elə ki, Allah-təala öz Peyğəmbəri üçün Peyğəmbərlərin yurdunu seçdi (onun canını aldı), sizin içinizdə gizlətdiyiniz münafiqlik (ikiüzlülük) aşkara çıxdı. Din paltarını əyninizdən çıxartdınız. İçinizdə gizlətdiyiniz azğınlıq danışmağa başladı. Cəmiyyətdə ən dəyərsiz olanlar ortaya çıxdı.

İmam Əli niyə sükut etmişdi?

2018-02-17 177

Xanım Zəhranın (səlamullahi-əleyha) evinə edilən hücum, zərbətlənməsi və bunun nəticəsində şəhid olması kimi tarixi həqiqətlər barəsində zaman zaman bir çox suallar verilmişdir. Bu məqalənin mövzusu da hadisə barədə çox soruşulan suallardan birinin cavabı haqqındadır.

Niyə Xanım Zəhranın (s.ə) qəbri gizlidir?

2018-02-15 124

Görəsən bu təsadüfidir ya bir səbəbi vardır? Biz bu məqaləmizdə həzrət Zəhranın (s.ə) qəbrinin gizlin qalmasının səbəbini təkcə əhli-sünnə mənbələrindən təqdim etməyə çalışacağıq.

Seyyid Xoyi barədə müxaliflərin şübhələrinə cavab

2018-02-09 410

Uzun illərdir ki, Əhli-beyt (əleyhimussəlam) məktəbinin müxalifləri bu məktəbin böyük alimlərinə müxtəlif iftiralar və böhtanlar atmaqla haqq məzhəbi gözdən salmağa çalışmışlar. Onlar bu yolda əllərindən gələn hər bir işi yerinə yetirməklə hansısa bir alimimizin fikirlərini təhrif etməyə və bundan öz məqsədləri üçün istifadə etməyə səy etmişlər.

Vəhy evinin yandırılması-sünni mənbələrində

2018-02-07 244

Bu tarixi hadisə şiə mənbələrində təfsilatı ilə qeyd edilmişdir. Təəssüflər olsun ki, sünni mənbələrində bu, geniş şəkildə nəql edilməmiş, onlar sadəcə olaraq bu tarixi cinayətin müəyyən hissələrini qeyd etməklə kifayətlənmişlər. Bu isə təbii bir haldır. Çünki əgər həqiqət olduğu kimi göstərilsəydi bu gün sünni məzhəbində təəssübkeş və axmaqlardan başqa heç kəs qalmazdı.

Əyyami-Fatimiyyədə niyə matəm saxlayırıq?

2018-02-03 211

Xanım Zəhranın (Allahın salamı olsun ona) şəhadəti tarixdə özündən sonra böyük iz qoymuş ən əzəmətli şəhadətlərdən və ən böyük müsibətlərdən biridir. Xanım Zəhranın (Allahın salamı olsun ona) müsibəti tarixin surətinin dəyişilməsinə, bir çox müsibətlərin əsasının qoyulmasına və ən əsası, Kərbəla musibətinin əsasının qoyulmasına səbəb olmuşdur.

Xanım Fatimənin dövründə qapı olmayıb şübhəsinə cavab

2018-01-31 361

Müxaliflərimiz iddia edirlər ki, Xanım Zəhranın (salamullahi əleyha) qapının ona dəyməsi nəticəsində şəhadətə yetişməsi xəbəri yalandır. Çünki, o dövrdə Mədinə evlərinin ümumiyyətlə qapısı yox idi. O zaman qapı yerinə pərdə, xurma lifləri və ya həsir vurardılar. Nəticədə xurma ağacının yarpağı, xurma lifləri və ya həsir qabırğa sındıra bilməz.

Ümmü-Gülsüm və Ömərin izdivacı

2018-01-30 367

Bu məqaləmizdə Ümmü-Gülsümün Ömərlə evlənməsi barədə olan rəvayətləri təhqiq edəcəyik. Görəsən bu evlilik baş tutmuşdurmu? Əgər baş tutmuşdursa, bu məsələ Ömərlə İmam Əli (əleyhissalam) arasında yaxşı münasibətlərin olmasına dəlalət edirmi?