Ana Səhifə

Yeni məqalələr

Ayın teleskopla görünməsi niyə kifayət etmir?

2018-06-14 395

Bildiyimiz kimi hal-hazırda Ramazan ayının əvvəlinin və Fitr bayramının sabit olması məsələsində ayın adi gözlə, yoxsa texnikanın inkişafı nəticəsində meydana gələn görmə cihazlarının vasitəsi ilə görünməyinin əsas olması məsələsi fəqihlər arasında ixtilaflıdır.

Mübarək Ramazan ayının fəzilətləri və bu ayın əməlləri

2018-05-16 195

Allaha həmd olsun ki, dünya həyatımız sona çatmamış bir daha da Allahın rəhmət və bərəkət ayı olan Ramazan ayına daxil oluruq. On bir ayın sultanı olan bu ayda insan Allahın halal qərar verdiyi nemətlərdən bir müddət çəkinməklə öz iradəsini gücləndirir. Bununla da insan haram və günahlar qarşısında güclü iradə yaradır və onlardan çəkinmək insan üçün asanlaşır.

İmam Zamanın (ə.f.) qeybə çəkilməsinin səbəbi

2018-05-02 316

Həzrət Qaimin (ə.f.) dördüncü xass naibi olan Əli ibn Muhəmməd Səmərinin vəfatından sonra o həzrət üçün Allahın təyin etdiyi vaxta qədər insanlardan gizlində olacağı “Qeybəti-kubra” – “Böyük Qeybət” adlanan dövr başlamışdır. Bəs görəsən İmamın (ə.f.) qeybə çəkilməsinin səbəbi nədir? Qeybə çəkilmənin nə kimi səbəb və hikmətləri vardır?

Qeyb dövrünün vəzifələri

2018-04-29 188

Əhlibeyt tərəfdarlarını daim düşündürən aktual mövzulardan biri qeyb dövrünün vəzifələrinin nələrdən ibarət olduğudur. Bu məqaləmizdə Əhli-beytin (ə) hədisləri əsasında qeyb dövrünün vəzifələrinə işarə edəcəyik.

Şaban ayının fəzilətləri və bu ayın əməlləri

2018-04-18 319

Şaban ayı insanın Allaha tərəf yönəlməsində və bu yolda böyük məsafələr qət etməsində mühüm rol oynayır. Hədislərə əsasən bu ay dua, ibadət və istiğfar ayıdır. İmam Əlidən (əleyhissalam) nəql olunan hədisə əsasən Allah bu ayda xeyir-bərəkəti səpələdiyi üçün bu ay Şaban adlandırılmışdır.

Zəmanə İmamını tanımanın vacibliyi

2018-04-06 192

Üsulid-dinin beş qismindən biri “İmamət”-dir. Allah Peyğəmbərimiz Həzrət Muhəmmədin (s.a.a.s.) pak Əhli-beytindən (əleyhimus-səlam) on iki imamın itaətini bizlərə vacib etmişdir. Bu məqalədə bəhs edəcəyimiz mövzu isə dinimizin üsulunun bu qismi barədə biz mükəlləflərin vəzifəsi olan İmamı tanımaq məsələsidir. Yəni imamı tanımaq vacibdirmi?

Peyğəmbərin canişini kimdir? (3)

2018-03-31 182

İmamət məsələsinə hər iki tərəfin baxışından baxsaq, görərik ki, əslində əhli-şiənin nəzərində Əbu Bəkr və onun kimilərinin xəlifəlik məqamında heç bir haqqı yoxdur. Lakin, əhli-sünnənin xəlifədə və ya canişində şərt bildikləri sifətləri bir müxtəsər baxışda təhqiq edəcəyik. Burada iki baxış vardır. Baxışların birində bütün sünni alimləri ittifaq etmişlər, digər baxışda isə fərq vardır.