Ana Səhifə

Yeni məqalələr

Muhəmməd Peyğəmbərin (s) Qədir-xumda söylədiyi xütbənin tam mətni

2020-08-08 338

Əhməd ibn Əli Təbərsi (v. 588 h.) özünün “əl-İhticac” əsərində öz sənədi ilə İmam Baqirdən (əleyhissəlam) Peyğəmbərin (sallallahu əleyhi və alihi və səlləm) Qədir-xum günündə söylədiyi geniş xütbəni belə nəql edir: Əbu Cəfər Muhəmməd ibn Əli (əleyhissəlam) belə buyurdu: “Peyğəmbər (sallallahu əleyhi və alihi və səlləm) həcc və vilayətdən başqa dinin bütün hökmlərini öz qövmünə bəyan etdikdən sonra Mədinədən həccə yola düşdü.

Qədr gecəsinin əməlləri

2020-05-11 1620

Əllamə Məclisi (r.ə) deyir: “Bu gecələrdə ən fəzilətli əməl bağışlanma diləmək və özünün, valideynlərinin, qohumlarının, mömin qardaşlarından diri olan və ölənlərinin dünya və axirət hacətlərini istəmək, zikr etmək, imkan qədərində Muhəmməd və Onun ailəsinə (s) salavat deməkdir. Bəzi hədislərdə isə bu üç gecədə “Covşənul-kəbir” duasını oxumağın müstəhəbliyi də gəlmişdir”.

Quranın təhrif olunmamasına dəlillərimiz nədir?

2020-04-13 882

Qurani-Kərimin təhrif edilməməsi barədə olan dəlillər qüvvət və möhkəmlik baxımından elə bir həddədir ki, bunun müqabilində zahiri etibarilə təhrifə işarə edən dəlillər hətta öz-özlüyündə mötəbər və çox olsaydı belə heç bir etibarlılığı qalmazdı. Hətta alimlərin çoxu təhrifin baş verdiyini qəbul etsəydi belə (təhrifin baş verməməsinə dair olan dəlillər) bu iddianı puç edərdi. Burada həmin dəlilləri xülasə şəkildə qeyd edəcəyik.

İmam Baqir (əleyhissalam) əhli-sünnə alimlərinin nəzərində

2020-02-26 570

İmam Muhəmməd Baqir (əleyhissalam) hicrətin 57-ci ilində, rəcəb ayının birinci günü müqəddəs Mədinə şəhərində dünyaya göz açmışdır. İmam Muhəmməd Baqirin atası İmam Səccad (əleyhissalam), anası isə İmam Həsənin qızı Həzrət Fatimə (əleyhimassalam) olmuşdur.

Əhli-beytin (əleyhimussalam) kəlam elminə münasibəti

2020-02-18 620

Əhli-beytin (əleyhimussalam) kəlam elminə münasibəti dedikdə məqsədimiz bu elmin mövzularının Əhli-beytin (əleyhimussalam) nəzərində olan yeri deyildir. Çünki bu elmin bir çox mövzuları, həmçinin bəzi alimlərə görə adı belə Əhli-beytin (əleyhimussalam) kəlamlarından, hədislərindən götürülmüşdür.

“Biz peyğəmbərlər irs qoymuruq” hədisinin uydurma olması

2020-02-14 635

Dünya və axirət xanımlarının seyidəsi olan Həzrət Fatimeyi-Zəhraya (salamullahi əleyha) edilmiş zülmlərdən biri də atası Peyğəmbərin (sallallahu əleyhi və alih) ona bağışladığı Fədək bağlarının Peyğəmbərin şəhadətindən sonra onun əlindən alınmasıdır. Xanım Zəhra (salamullahi əleyha) Fədək bağlarının ona atasından qalmış irs olduğunu Əbu Bəkrə dedikdə Əbu Bəkr uydurma hədisə istinad edərək etdiyi işin heç də haqsızlıq olmadığını, əksinə, bunun peyğəmbərin əmrinə uyğun olduğunu isbat etmək istəyir.