Ana Səhifə

Yeni məqalələr

Mübarək Ramazan ayının fəzilətləri və bu ayın əməlləri

2018-05-16 131

Allaha həmd olsun ki, dünya həyatımız sona çatmamış bir daha da Allahın rəhmət və bərəkət ayı olan Ramazan ayına daxil oluruq. On bir ayın sultanı olan bu ayda insan Allahın halal qərar verdiyi nemətlərdən bir müddət çəkinməklə öz iradəsini gücləndirir. Bununla da insan haram və günahlar qarşısında güclü iradə yaradır və onlardan çəkinmək insan üçün asanlaşır.

İmam Zamanın (ə.f.) qeybə çəkilməsinin səbəbi

2018-05-02 255

Həzrət Qaimin (ə.f.) dördüncü xass naibi olan Əli ibn Muhəmməd Səmərinin vəfatından sonra o həzrət üçün Allahın təyin etdiyi vaxta qədər insanlardan gizlində olacağı “Qeybəti-kubra” – “Böyük Qeybət” adlanan dövr başlamışdır. Bəs görəsən İmamın (ə.f.) qeybə çəkilməsinin səbəbi nədir? Qeybə çəkilmənin nə kimi səbəb və hikmətləri vardır?

Qeyb dövrünün vəzifələri

2018-04-29 126

Əhlibeyt tərəfdarlarını daim düşündürən aktual mövzulardan biri qeyb dövrünün vəzifələrinin nələrdən ibarət olduğudur. Bu məqaləmizdə Əhli-beytin (ə) hədisləri əsasında qeyb dövrünün vəzifələrinə işarə edəcəyik.

Şaban ayının fəzilətləri və bu ayın əməlləri

2018-04-18 257

Şaban ayı insanın Allaha tərəf yönəlməsində və bu yolda böyük məsafələr qət etməsində mühüm rol oynayır. Hədislərə əsasən bu ay dua, ibadət və istiğfar ayıdır. İmam Əlidən (əleyhissalam) nəql olunan hədisə əsasən Allah bu ayda xeyir-bərəkəti səpələdiyi üçün bu ay Şaban adlandırılmışdır.

Zəmanə İmamını tanımanın vacibliyi

2018-04-06 157

Üsulid-dinin beş qismindən biri “İmamət”-dir. Allah Peyğəmbərimiz Həzrət Muhəmmədin (s.a.a.s.) pak Əhli-beytindən (əleyhimus-səlam) on iki imamın itaətini bizlərə vacib etmişdir. Bu məqalədə bəhs edəcəyimiz mövzu isə dinimizin üsulunun bu qismi barədə biz mükəlləflərin vəzifəsi olan İmamı tanımaq məsələsidir. Yəni imamı tanımaq vacibdirmi?

Peyğəmbərin canişini kimdir? (3)

2018-03-31 133

İmamət məsələsinə hər iki tərəfin baxışından baxsaq, görərik ki, əslində əhli-şiənin nəzərində Əbu Bəkr və onun kimilərinin xəlifəlik məqamında heç bir haqqı yoxdur. Lakin, əhli-sünnənin xəlifədə və ya canişində şərt bildikləri sifətləri bir müxtəsər baxışda təhqiq edəcəyik. Burada iki baxış vardır. Baxışların birində bütün sünni alimləri ittifaq etmişlər, digər baxışda isə fərq vardır.

Peyğəmbərin canişini kimdir? (2-ci hissə)

2018-03-29 143

Keçən bəhsimizdə vurğuladığımız kimi gərək bəhs olunsun ki, peyğəmbərdən sonra imam kim olmalı idi? Çünki, biz onu tanımalı, nəhy və əmrlərinə diqqətlə yanaşmalı və onu özümüzə nümunə bilməliyik. Çünki, o, peyğəmbərin naibi və xəlifəsidir. Müxaliflərimizin iddia etdikləri məsələlərdən bəzilərini qeyd etdik.