Ana Səhifə

Yeni məqalələr

“Ləvlakə” qüdsi hədisi hansı şiə və sünni mənbələrində gəlmişdir?

2019-02-18 520

“Əgər sən olmasaydın, fələkləri (aləmləri) yaratmazdım” qüdsi hədisi iki məzmunda nəql olunmuşdur. Birinci məzmun budur ki, Allah bu sözü yalnız Peyğəmbər (sallalahu əleyhi və alih) barəsində demişdir. Digər məzmun isə budur ki, bu söz Əhli-beyt (əleyhimussalam) haqqında deyilmişdir.

Əzadarlıqda ağlamaq və dözümsüzlük göstərmək olarmı?

2018-09-25 541

Tarix boyu Əhli-beyt (əleyhimussalam) və əza məclisləri ilə düşmənçilik edənlər belə irad etmişlər ki, hədislərdə ölənlərə çox ağlamaq və dözümsüzlük göstərmək qadağan olunmuşdur. Halbuki, şiələr imamların, məxsusən İmam Huseynin (əleyhimussalam) şəhadət günlərində həddindən artıq ağlayır, dözümsüzlük nümayiş etdirirlər.

Vilayət ayəsi barədə olan şübhəyə cavab

2018-08-28 879

Qurani-Kərimdə İmam Əlinin (əleyhissalam) imamət və rəhbərliyindən söz açan, fəzilətlərini sübut edən, o həzrəti İslam ümmətinin ən fəzilətlisi və İslam Peyğəmbərindən (sallallhu əleyhi və alih) sonra ümmətə rəhbər olduğunu göstərən ayələrdən biri “Vilayət” ayəsi adını daşıyan “Maidə” surəsinin 55-ci ayəsidir.

Peyğəmbər olmayan şəxslərin ölüləri diriltməsi

2018-07-29 612

Həmişə müşahidə etmişik ki, şiə məzhəbinə müxalif olanlar Əhli-beytin (əleyhimussalam) bir çox möcüzələrini həddi aşmaq kimi qələmə vermiş və onları qəbul etməmişlər. Bu möcüzələrdən biri də ölülərin dirildilməsidir.

İblis cin tayfasından sayılır, yoxsa mələk?

2018-07-10 605

Sonsuz qüdrəti ilə bütün kainatı və onun özündə cəm etdiyi müxtəlif sirli aləmləri xəlq edən Allah Qurani-Kərimin Zariyat surəsinin 56-cı ayəsində “Mən cinləri və insanları yalnız Mənə ibadət etmək üçün yaratdım” deyə buyuraraq, aləmlərin xəlq edilməsində əsas məqsədin nə olduğunu açıq-aşkar şəkildə bildimişdir.

Əhli-sünnənin İmam Həsənin (ə.s) övladının adını təhrif etməsi

2018-06-26 569

Təəssüflər olsun ki, əhli-sünnə məktəbinin ardıcılları tarix boyunca həqiqətləri təhrif etmək üçün bir çox yollara əl atmış və həqiqətlərin üstünü örtməyə çalışmışlar. Onlar bu yolla camaatı öz istədikləri yola yönəltmək və xəlifələri zorla camaata sevdirməyi hədəfə almışlar. Bu yazıda həmin təhriflərdən birini siz oxuyuculara təqdim edirik.

Ayın teleskopla görünməsi niyə kifayət etmir?

2018-06-14 1121

Bildiyimiz kimi hal-hazırda Ramazan ayının əvvəlinin və Fitr bayramının sabit olması məsələsində ayın adi gözlə, yoxsa texnikanın inkişafı nəticəsində meydana gələn görmə cihazlarının vasitəsi ilə görünməyinin əsas olması məsələsi fəqihlər arasında ixtilaflıdır.