Ana Səhifə

Yeni məqalələr

Əhli-beytin (əleyhimussalam) kəlam elminə münasibəti

2020-02-18 159

Əhli-beytin (əleyhimussalam) kəlam elminə münasibəti dedikdə məqsədimiz bu elmin mövzularının Əhli-beytin (əleyhimussalam) nəzərində olan yeri deyildir. Çünki bu elmin bir çox mövzuları, həmçinin, bəzi alimlərə görə adı belə Əhli-beytin (əleyhimussalam) kəlamlarından, hədislərindən götürülmüşdür.

“Biz peyğəmbərlər irs qoymuruq” hədisinin uydurma olması

2020-02-14 196

Dünya və axirət xanımlarının seyidəsi olan Həzrət Fatimeyi-Zəhraya (salamullahi əleyha) edilmiş zülmlərdən biri də atası Peyğəmbərin (sallallahu əleyhi və alih) ona bağışladığı Fədək bağlarının Peyğəmbərin şəhadətindən sonra onun əlindən alınmasıdır. Xanım Zəhra (salamullahi əleyha) Fədək bağlarının ona atasından qalmış irs olduğunu Əbu Bəkrə dedikdə Əbu Bəkr uydurma hədisə istinad edərək etdiyi işin heç də haqsızlıq olmadığını, əksinə, bunun peyğəmbərin əmrinə uyğun olduğunu isbat etmək istəyir.

Nə üçün İmam Əli (əleyhissalam) Səqifə əhlinə qarşı döyüşmədi?

2020-01-31 238

Xanım Zəhranın (salamullahi əleyha) evinə edilmiş hücumu və başına gələn müsibətləri inkar etmək üçün tarix boyu müxaliflərimiz tərəfindən bir çox şübhələr atılmışdır. Onlardan biri və ən əsası budur ki, İmam Əli (əleyhissalam) cihadlarda öz gücü, igidliyi və şücaəti ilə tanınan bir şəxs olmuşdur.

İbn Teymiyyənin Xanım Zəhranın (s.ə.) fəzilətini inkar etməsi

2020-01-27 217

Tarix boyu Əhli-beytin (ə) düşmənləri öz naqis düşüncələri ilə Əhli-beytin nurunu söndürmək üçün onların fəzilətlərini gizlətməyə çalışmışlar. Lakin Allah təalanın bu ayəsindən qafil olmuşlar: “Allahın nurunu ağızları ilə söndürmək istəyirlər. Lakin kafirlər istəməsələr belə Allah öz nurunu tamamlayacaqdır.”

Əhli-sünnə mənbələrində Müaviyənin İmam Əlini (əleyhissalam) təhqir etməsi

2020-01-14 330

Məşhur vəhhabi təbliğçilərindən olan Osman əl-Xəmis iştirak etdiyi bəzi televiziya proqramlarında dəfələrlə belə iddia etmişdir ki, guya Müaviyənin İmam Əlini (əleyhissalam) təhqir etməsinə dair bircə dənə də olsun rəvayət nəql olunmamışdır. Guya Bəni-Üməyyə heç vaxt Bəni-Haşimdən heç kəsi təhqir etməmiş, onlara düşmən olmamışdır. Bəni-Üməyyə ilə Bəni-Haşimin arasında məhəbbət, xoş münasibət olmuşdur.

Hənəfilərin imamı Əbu Hənifə kimdir?

2019-12-24 509

Təhqiqatçılar çox yaxşı bilirlər ki, fiqhdə çox sayda əhli-sünnə imamı olmuşdur. Yeddinci hicri-qəməri əsrində həmən vaxtın hökümətinin göstərişinə əsasən əhli-sünnənin fiqhi məzhəblərinin aşağıdakı dörd məzhəbdən ibarət olmasına qərar verildi.

İmam Huseynin (əleyhissalam) ailəsinin Ərbəin günü Kərbəlaya çatması haqqında şübhəyə cavab

2019-11-04 182

Şiə aləmində Ərbəin İmam Huseynin (əleyhissalam) şəhadətinin qırxıncı gününə deyilir ki, hicri aylarına müvafiq olaraq bu gün Səfər ayının iyirmisinə təsadüf edir. Hədis mənbələrimizə müraciət etdikdə görürük ki, İmam Huseynin (əleyhissalam) ziyarəti çox təkid olunmuş və həmçinin, İmamı Ərbəin günü ziyarət etmək möminlərin əlamətlərindən biri sayılmışdır.

İmam Huseynə (əleyhissalam) əzadarlıq etmək bidətdirmi?

2019-09-19 558

Tarix boyu İmam Huseynin (əleyhissalam) qiyamı və onun əzadarlıq məclisləri haqqında vəhhabilər və digər Əhli-beyt (əleyhissalam) düşmənləri tərəfindən çoxlu şübhələr atılmışdır. Onlardan biri də İmam Huseynin (əleyhissalam) əzadarlıq məclislərinin bidət sayılmasıdır.